یازدهمین گردهمایی خیرین فرزندان غدیر مشهد
وعده ما یکم شهریور ماه ساعت ۱۸:۳۰الی ۲۲
مکان: تالار همایش های نمایشگاه بین المللی مشهد